Apollo 18


Lea Karen Gramsdorff

2011image

Appunti per Apollo 182

20x20cm Mixed media on canvas

image

Apollo 18

20x20cm Mixed media on canvas

image

Appunti per Apollo 18

20x20cm Mixed media on canvas

image

Appunti per Apollo 183

20x20cm Mixed media on canvas

image

Cum figuris

40x40cm Mixed media on canvas

image

Pensiero in dissoluzione

40x40cm Mixed media on canvas

image

Idee di spazio (mare)

20x40cm Mixed media on canvas

image

Pensiero orizzontale

60x20cm Mixed media on canvas

image

Wrong Fouette en tournant

20x20cm Mixed media on canvas

image

Pensiero 18

40x20cm Mixed media on canvas

©2019-present Lea Karen Gramsdorff